Naprostá šetrnost k životnímu prostředí Kromě bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí nelze zapomenout ani na to, že suchý led se získává jako vedlejší produkt jiných průmyslových procesů, tj. je vyráběn recyklací oxidu uhličitého. Při jeho výrobě ani spotřebě není do atmosféry přidáván žádný další oxid uhličitý, a tudíž tato metoda nepřispívá ke zhoršování skleníkového efektu.
Suchým ledem se rozumí oxid uhličitý v pevné formě. Narozdíl od běžného vodního ledu, který existuje při teplotě 0° C a níže, je suchý led extrémně chladný, jeho teplota je –79 °C. Oproti vodnímu ledu suchý led za normálních atmosférických podmínek netaje, ale sublimuje - tzn. přechází z pevného stavu přímo do plynného skupenství, aniž by zkapalnil, přičemž se uvolňuje plynný oxid uhličitý.
Stavební průmysl (Čištění historických objektů a materiálů, čištění staveního materiálu od pojiva, a další.) Chemický průmysl (Čištění přístrojů, nádob a celých provozních celků.) Plasty a formy Odstraňování barev a laků Tiskařský a papírenský průmysl Potravinářství (Hygienicky nezávadné čištění přístrojů, nádob a celých provozních celků.)
Podívejte se na ukázky naší práce při čištění historických a stavebních objektů, materiálů, dekorativních prvků a přístrojů.
Novinky