O tryskání suchým ledem

Tryskání suchým ledem je čisté a bezpečné?

 • Tryskání suchým ledem je metoda čištění schválená úřady EPA, FDA a USDA.
 • Tryskání suchým ledem lze použít i pro zařízení používaná v potravinářském průmyslu.
 • Při tryskání suchým ledem nevznikají plyny škodlivé pro zemskou atmosféru.
 • Při tryskání suchým ledem nevzniká žádný sekundární odpad.
 • Tryskání suchým ledem je bezpečné a netoxické (pelety se po dopadu na čištěný povrch rozptýlí v atmosféře).
 • Při čištění tryskáním suchým ledem je omezeno či zcela vyloučeno vystavení pracovníků nebezpečným chemickým látkám (a s tím i odpovědnost společnosti za ohrožení zdraví svých zaměstnanců).

 

Jiné metody čištění mohou být toxické?

 • Při tryskání pískem, sodou či vodou může vznikat sekundární toxický odpad, jehož vyčištění je vedle toxického substrátu nutné také zajistit.
 • Při tryskání pískem, sodou či vodou může docházet ke kontaminaci spodních vod, což může mít negativní vliv na okolí.
 • Při tryskání sodou může dojít k likvidaci okolní vegetace.
 • Metody čištění využívající chemické látky a rozpouštědla jsou toxické a je při nich produkován toxický odpad, jehož likvidaci je nutné zajistit.
 • Pracovníci jsou při použití chemikálií a rozpouštědel vystaveni potenciálně nebezpečným látkám.

 

Naprostá šetrnost k životnímu prostředí

Kromě bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí nelze zapomenout ani na to, že suchý led se získává jako vedlejší produkt jiných průmyslových procesů, tj. je vyráběn recyklací oxidu uhličitého. Při jeho výrobě ani spotřebě není do atmosféry přidáván žádný další oxid uhličitý, a tudíž tato metoda nepřispívá ke zhoršování skleníkového efektu.

Tryskání suchým ledem je skutečně ekologická metoda čištění.